Instructiuni de completare Formular 222

Declaraţie informativă privind īnceperea / īncetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate īn Romānia şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate

1. DATE REFERITOARE LA LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII ÎN ROMÂNIA

Cod de identificare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal şi are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislaţiei române.

Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.

2. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI FIZICE

Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

3. DATE PRIVIND SITUAŢIA PERSOANEI FIZICE

rd.1. Documentul care reglementează raportul de munca - se înscrie numărul şi data documentului în baza căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.

rd.2. Data începerii activităţii - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de munca.

rd.3. Data încetării activităţii - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activităţii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

rd.4. Căsuţa prevăzută în formular se bifează de către misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi reprezentanţele organismelor internaţionale ori reprezentanţele societăţilor comerciale şi ale organizaţiilor economice străine, autorizate potrivit legii să desfăşoare activitate în România, la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice, şi care optează ca pentru angajaţii acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligaţiile privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din salarii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf