Ghid depunere Formular 222

Declaraţie informativă privind īnceperea / īncetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate īn Romānia şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate

Cine depune declaratia?

Declaraţia se completează de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice, care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate.

În categoria persoanelor care au obligaţia să depună declaraţia informativă sunt cuprinse: reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc.

Cand se depune declaratia?

Declaraţia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetârii activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România, se completează şi se depune câte o declaraţie.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Cum se depune declaratia?

Declaraţia se completează în doua exemplare:

  • originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul;

  • copia se păstrează de către persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie persoanelor fizice sau juridice menţionate, la solicitarea acestora.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf