Ghid depunere Formular 172

Declaratie-Inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate Ón sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate

Cine depune declaratia?

Se depune de către plătitorii de redevenţă, prevăzuţi la art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului, după ce acesta a fost avizat de Agenţia Domeniilor Statului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf