Ghid depunere Formular 170

Declaratie-Inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate Ón sold, la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate

Cine depune declaratia?

Formularul 170 "Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate" se completează şi se depune de către plătitorii de contribuţii, prevăzuţi la art.9 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

Formularul se utilizează pentru declararea contribuţiei prevăzute la art.3631 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, aflată în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitată până la data depunerii declaraţiei-inventar, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011.

Cand se depune declaratia?

Formularul 170 "Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate" se depune până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011, respectiv 25 noiembrie 2011.

Unde se depune declaratia?

Formularul 170 "Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate" se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.

Cum se depune declaratia?

Formularul 170 "Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate" se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau poate fi distribuit, la cerere, de către unităţile fiscale.

Formularul editat, semnat şi ştampilat conform legii, va fi însoţit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic).

În cazul în care, plătitorul corectează declaraţia depusă iniţial, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf