Formular 150 Confirmare

Documentul de confirmare a certificatului digital calificat

Declaratia 150 Confirmare actualizata in 11 Martie 2015

se depune Ón format electronic, semnat digital de către solicitant şi confirmat prin semnătura electronică a autorităţii de certificare
Formular 150 Confirmare
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf