Ghid depunere Formular 130

Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă

Cine si cand depune declaratia?

Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit la ţiţeiul din producţia internă, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

Unde se depune declaratia?

Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil.

Cum se depune declaratia?

Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf