Instructiuni de completare Formular 122

Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate Ón regim suspensiv

Declaraţia depusă iniţial se poate rectifica prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelasi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

Cartuşul A. „Date de identificare ale plătitorului“ conţine:

1. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrarea în evidenţele fiscale, înscris în certificatul de înregistrare fiscală. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

2. Denumire - se înscrie denumirea contribuabilului. Se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al contribuabilului.

Cartuşul B. „Diferenţe de accize“

„Documentul administrativ de însoţire“ - se completează prin înscrierea seriei şi numărului documentului administrativ de însoţire.

„Codul de accize al expeditorului“ - se completează cu codul de înregistrare pentru accize atribuit expeditorului de către autoritatea fiscală competentă.

„Data expedierii produselor accizabile“ - se completează cu data înscrisă pe exemplarul 5 al documentului administrativ de însoţire.

„Tipul accizei“ - se completează conform Nomenclatorului din anexa la declaraţie.

„Codul bugetar“ - se completează cu codul aferent accizei de plată.

„Suma datorată“ - se va înscrie suma de plată aferentă operaţiunii. Suma va fi înscrisă în lei.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf