Ghid depunere Formular 122

Declaraţie privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate Ón regim suspensiv

Cine depune declaratia?

În temeiul dispoziţiilor art. 194, coroborat cu art. 1891 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia privind accizele aferente diferenţelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv se depune de către antrepozitarul autorizat, în cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de însoţire de la antrepozitul fiscal primitor, în situaţia livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv.

Cand se depune declaratia?

Declaratia se depune în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii produsului accizabil.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se depune în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poştă, prin scrisoare recomandată;

- prin SEN, de către marii contribuabili.

Cum se depune declaratia?

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoţit de formularul pe suport hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la organul fiscal, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către antrepozitar.

Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi se transmite organului competent pe support electronic.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf