Ghid depunere Formular 106

Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor

Cine depune declaratia?

Declaraţia informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor se completează şi se depune de către societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care statul este acţionar unic, majoritar sau deţine controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende acţionarilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Cand si unde se depune declaratia?

Declaraţia se depune la organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru administrarea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 1, anual, până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiţiei profitului.

Cum se depune declaratia?

Declaraţia se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la pct. 1 corectează declaraţia depusă iniţial, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf