Ghid depunere Formular 101

Declaraţie privind impozitul pe profit

Cine si cand depune declaratia?

Declarația privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depun declarația anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Unde se depune declaratia?

Declarația se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil.

Cum se depune declaratia?

În cazul în care plătitorul corectează declarația depusă, declarația rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spațiul special prevăzut în acest scop.

La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

În cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România, declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie‐30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv. Pentru sediile permanente care închid perioada impozabilă până la data de 30 iunie 2013 potrivit dispozițiilor art. 29^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se va depune formularul 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat» pentru impozitul pe profit aferent trimestrului II 2013.

Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf