Ghid depunere Formular 099

Cerere de īnregistrare īn scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Cine depune declaratia?

Formularul "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare" (099) se completează si se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispoziţiile art. 153 alin. (9) lit. a) - e) si care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare (Codul fiscal).

Unde se depune declaratia?

Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau de altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori prin postă cu confirmare de primire.

Cum se depune declaratia?

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ si corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf