Instructiuni de completare Formular 096

Declaraţie de menţiuni privind anularea īnregistrării īn scopuri de TVA, īn vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

Secţiunea "I. Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România şi care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal din România" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secţiunea "II Reprezentare prin împuternicit"

Se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi se înscrie numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Caseta "Nume, prenume/Denumire" - se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului.

Secţiunea III

Se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obţinută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art.152 alin.(2) din Codul fiscal.

Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.

Secţiunea IV

Se completează cu cifra de afaceri obţinută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art.152 alin.(2) din Codul fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf