Ghid depunere Formular 096

Declaraţie de menţiuni privind anularea īnregistrării īn scopuri de TVA, īn vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal

Cine depune declaratia?

Formularul (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal.

Formularul (096) se utilizează şi în situaţiile prevăzute de art.II alin.(1) lit.e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, respectiv pentru solicitările de anulare a înregistrării în scopuri de TVA din anul 2012.

Cand se depune declaratia?

Formularul (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal" se depune în termenul prevăzut de lege.

Unde se depune declaratia?

Formularul (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal" se depune la organul fiscal competent.

Cum se depune declaratia?

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ corect şi complet, toate datele prevăzute de formular:

- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire,

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf