Ghid depunere Formular 095

Cerere de īnregistrare īn / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari

Cine depune declaratia?

Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se completează şi se depune la organul fiscal competent de către:

  • persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intraeomunitare de natura celor prevăzute la art. 158^2 alin. (l) din acelaşi act normativ.
  • persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care au fost radiate la cerere sau din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari. dar ulterior, după înlăturarea cauzelor care au determinat radierea, intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intraeomunitare, de natura celor prevăzute la art. 158^2 alin. (I) din Codul fiscal.

Unde se depune declaratia?

Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se depune la organul fiscal competent.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf