Instructiuni de completare Formular 094

Declaraţie privind cifra de afaceri Ón cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri Ón anul precedent

Secţiunea I. Date de identificare a persoanei impozabile

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire/Nume, prenume” se înscriu informaţiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate).

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea şl depunerea formularului de decont de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliul fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

Secţiunea II. Date de identificare a reprezentantului fiscal

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate şi înregistrată în scopuri de TVA în România.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Secţiunea III

Se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor

I. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct (090)

1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct (090)

2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/n

3. Format: A4/t2

4. Se tipăreşte:

- într-o singură culoare;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U/M: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la atribuirea codului de identificare fiscală contribuabililor nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane.

8. Se întocmeşte:

- în două exemplare;

- de contribuabil sau de către împuternicit.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal competent;

- copia la contribuabil.

10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

II. Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)

1. Denumire: Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)

2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/a

3. Format: A4/t2

4. Se tipăreşte:

- într-o singură culoare;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează: gratuit.

7. Se utilizează: la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA şi eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau servicii, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane.

8. Se întocmeşte:

- în două exemplare;

- de contribuabil sau de către împuternicit.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf