Ghid depunere Formular 093

Declaraţie de īnregistrare īn scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice īn afara Romāniei, dar sunt stabilite īn Romānia prin sedii fixe

Cine depune declaratia?

Formularul „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)” se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condiţiile prevăzute la art. 153 alin. (2) din Codul fiscal.

Unde se depune declaratia?

Formularul se depune la organul fiscal competent.

Cum se depune declaratia?

Formularul se depune la organul fiscal competent şi se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf