Instructiuni de completare Formular 091

Declaraţie de īnregistrare īn scopuri de TVA / Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz. Declaraţia de înregistrare se completează la solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

În cazul declaraţiei de înregistrare se marchează, după caz, lit. a) sau b).

Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA — nu se completează la înregistrarea iniţială.

Atenţie! Acest cod este valabil si se utilizează numai în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru.

2. Denumire/Nume şi prenume — se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei care efectuează achiziţii intracomunitare (contribuabilul).

3. Cod de identificare fiscală — se înscrie codul de identificare fiscală a contribuabilului.

4. Date privind domiciliul fiscal — se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL

1. Reprezentare prin împuternicit — se marchează cu „X” în cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedură fiscală şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

2. Date de identificare ale împuternicitului — se completează cu datele privind codul de identificare fiscală, numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului, precum şi adresa acestuia.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

I. Înregistrare în scopuri de TVA

1. Înregistrare prin depăşirea plafonului de achiziţii

intracomunitare — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România şi de persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 1531 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 1531 alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei

intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară

2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 1531 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 1531 alin. (2) din Codul fiscal, dacă acestea prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoană obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciilor.

3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care au stabilit sediul activităţii economice în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 1531 alin. (1) lit. a) sau

b) din Codul fiscal ori conform art. 1531 alin. (2) din Codul fiscal, dacă primesc de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor.

4. Înregistrare prin opţiune pentru achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care au sediul activităţii în România, dacă nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, şi de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achiziţii intracomunitare de bunuri conform art. 126 alin. (4) din Codul fiscal şi optează pentru taxarea acestor operaţiuni, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal.

II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA

1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii — se marchează cu „X” de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 15S1 alin. (7) din Codul fiscal.

2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opţiune, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin opţiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 15S1 alin. (7) din Codul fiscal.

1a) şi 2a). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării — se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării.

1b) şi 2b). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea — se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare.

Toate sumele vor fi înscrise în lei.

1c) şi 2c). Nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art. 15S1 alin. (7) din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 15S1 alin. (7) din Codul fiscal.

3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziţii de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 15S1 alin. (1) lit. b) şi c) — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile care nu mai efectuează astfel de operaţiuni.

4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 15S din Codul fiscal — se marchează cu „X” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii conform art. 15S1 din Codul fiscal, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 15S din Codul fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf