Ghid depunere Formular 091

Declaraţie de īnregistrare īn scopuri de TVA / Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare

Cine depune declaratia?

Declaraţia de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţia de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091), denumită în continuare declaraţie, se depune de către:

- persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 1531 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară;

- persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 1531 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 1531 alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului;

- persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal şi care nu este deja înregistrată conform art. 1531 alin. (1) lit. a) sau b) ori art. 1531 alin. (2) din Codul fiscal, dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective;

- persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 1531 din Codul fiscal, în cazul în carerealizează achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf