Ghid depunere Formular 090

Declaraţie de īnregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi īn spaţiul comunitar care se īnregistrează direct

Cine depune declaratia?

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către contribuabilii care nu sunt stabiliţi în România, dar sunt stabiliţi în spaţiul comunitar şi au obligaţii fiscale, potrivit legilor speciale.

Cand se depune declaratia?

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune, la termenele prevăzute în legile speciale.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se depune la Serviciul pentru administrarea contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, astfel:

— direct sau prin împuternicit, la registratură;

— la poştă, prin scrisoare recomandată.

Cum se depune declaratia?

Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

 

NOTĂ: Declaraţia nu se completează de către contribuabilii nerezidenţi care au desemnat un reprezentant fiscal pentru ansamblul operaţiunilor impozabile din România, şi nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf