Instructiuni de completare Formular 089

Declaraţie pe propria răspundere pentru Óndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal

Cartuşul ”Anul de raportare“ se completează cu anul pentru care este valabilă declarația.

Secţiunea "I. Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică, după caz, stabilite în România, conform art.1251 alin.(2) din Codul fiscal şi care deține licență valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea şi depunerea formularului de Decont de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Secţiunea II.

Se înscrie anul pentru care este valabilă declarația şi se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de data obținerii licenței de furnizare a energiei electrice. Persoana impozabilă care declară că în perioada ianuarie - noiembrie a unui an calendaristic a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată, în scopul revânzării acesteia, înscrie în declarație anul calendaristic următor celui depunerii declarației. Persoana impozabilă care obține licența de furnizare a energiei electrice în perioada 1 -31 decembrie a unui an calendaristic, înscrie în declarație anul calendaristic următor celui în care obține licența şi declară că în perioada din luna decembrie în care a deținut licența a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în această perioadă, în scopul revânzării acesteia.

Prin completarea şi depunerea, la organele fiscale, a formularului (089) persoanele impozabile declară, pe propria răspundere, că activitatea principală din anul ..., în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie – noiembrie sau în perioada din luna decembrie în care au deținut licența, în situația în care persoanele impozabile obțin licența în luna decembrie, după caz.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf