Ghid depunere Formular 089

Declaraţie pe propria răspundere pentru Óndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal

Cine depune declaratia?

Formularul (089) “Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite în România, conform art.1251 alin.(2) din Codul fiscal, care dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei şi a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie - noiembrie a anului calendaristic, sau în perioada din luna decembrie în care au deținut licența, în situația persoanelor impozabile care obțin licența de furnizare a energiei electrice în perioda 1 -31 decembrie, după caz.

Unde si cand se depune declaratia?

Formularul (089) “Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal“ se depune la organul fiscal competent anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an şi este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul următor. În situația în care licența de furnizare a energiei electrice se obține în perioada 1-31 decembrie a unui an calendaristic, declarația se depune la organul fiscal competent, în perioada 1 - 20 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-a obținut licența.

Cum se depune declaratia?

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată,

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf