Ghid depunere Formular 088

Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacităţii de a desfășura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA

Cine depune declaratia?

Se depune de către societăţile, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 alin. (1) lit.b) – c) sau alin. (91) din Codul fiscal, odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.153 alin. (91) din Codul fiscal (formular 099)€, după caz.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art.52 din Codul de procedură fiscală, în situaţii cum ar fi:

a) schimbarea sediului social;

b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf