Ghid depunere Formular 080

Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal

Cine depune declaratia?

Se completeaza de asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala.

Contribuabilii mentionati, inregistrati la 1 septembrie 2006, au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare continand adresa noului domiciliu fiscal.

Cum se depune declaratia?

Prezentarea acestei declaratii trebuie sa fie insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala emis anterior si de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta declaratie. Se intocmeste in doua exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

 

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf