Instructiuni de completare Formular 050

Cerere de īnregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Nume, prenume/Denumire. Se completează cu numele, prenumele sau denumirea contribuabilului.

Rândul 2. Cod de identificare fiscală.

Se completează cu:

  • codul unic de înregistrare, pentru comercianţi, inclusiv pentru sucursalele comercianţilor care au sediul principal al comerţului în străinătate, potrivit art.69 alin.(l) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • codul de înregistrare fiscală, pentru:
    • persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art.69 alin.(l) lit.e) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    • pentru persoanele juridice, cu excepţia comercianţilor, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, potrivit art.69 alin.(l) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • codul numeric personal, pentru persoanele fizice, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art.69 alin.(l) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • numărul de identificare fiscală, pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, potrivit art.69 alin.(l) lit.e) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 3. Domiciliul/Sediul social/Locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale

Se completează cu adresa domiciliului, sediului social sau locului de desfăşurare efectiva a activităţii principale, după caz.

Atenţie! în cazul în care declaraţia este completată de către împutemicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 4. Codul CAEN al obiectului principal de activitate. Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării.

B. DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI

Se completează în cazul în care domiciliul fiscal actual diferă de domiciliu, de sediul social sau de locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale, după caz.

C. ADRESA UNDE URMEAZĂ A SE STABILI NOUL DOMICILIU FISCAL AL CONTRIBUABILULUI

Se completează adresa unde contribuabilul doreşte să-şi stabilească noul domiciliu fiscal

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu “X” în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit sau reprezentant fiscal şi se înscrie numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împutemicitului/reprezentantului fiscal.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf