Ghid depunere Formular 050

Cerere de īnregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului

Cine depune declaratia?

Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal se completează şi se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social ori în cazul îri care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior.

Cand si unde se depune declaratia?

Cererea se depune direct sau prin împutemicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf