Ghid depunere Formular 040

Declaraţie de īnregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţiile publice

Cine depune declaratia?

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru instituţii publice, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către instituţiile publice.

Cand se depune declaratia?

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul.

Cum se depune declaratia?

Formularul se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf