Ghid depunere Formular 030

Declaraţie de īnregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine

Cine depune declaratia?

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice străine, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice străine, altele decât persoanele fizice străine care desfăşoară în mod independent activităţi economice autorizate sau exercită profesii libere.

Cand se depune declaratia?

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se depune prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este:

  • pentru contribuabilii care se înregistrează prin împuternicit, organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale.
  • pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
  •  pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află înregistrat plătitorul de venit.

Cum se depune declaratia?

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de către contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf