Ghid depunere Formular 020

Declaraţie de īnregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice romāne

Cine depune declaratia?

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice române, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Cand se depune declaratia?

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se depune direct sau prin împutemicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent este:

  • pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit;
  • pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Cum se depune declaratia?

Formularul se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf