Instructiuni de completare Formular 014

Notificare privind modificarea anului fiscal

Secţiunea "I. Date de identificare a contribuabilului"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea contribuabilului plătitor de impozit pe profit.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, potrivit legii.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Secţiunea "II. Date de identificare a împuternicitului"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului, pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Secţiunea III se completează bifând caseta corespunzătoare exprimării opţiunii de modificare a anului fiscal şi înscriind ziua/luna/anul de început a anului fiscal modificat, potrivit art.16 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf