Ghid depunere Formular 014

Notificare privind modificarea anului fiscal

Cine depune declaratia?

Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal" se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal.

Cand si unde se depune declaratia?

Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal" se depune la organul fiscal competent, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

Cum se depune declaratia?

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:

  • un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată,
  • un exemplar se păstrează de către contribuabil.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf