Instructiuni de completare Formular 013

Declaraţie de īnregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate īn Romānia prin unul sau mai multe sedii permanente

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea iniţială.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Statul de rezidenţă

Se completează cu adresa contribuabilului din statul de rezidenţă.

C. DATE DE IDENTIFICARE ALE SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT

Rândul 1. Cod de identificare fiscală Nu se completează la înregistrarea iniţială.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului permanent desemnat, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Rândul 2. Domiciliu fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf