Instructiuni de completare Formular 012

Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit

Secţiunea "I. Date de identificare a contribuabilului"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea contribuabilului plătitor de impozit pe profit.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, potrivit legii.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Secţiunea "II. Date de identificare a împuternicitului"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului, pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Secţiunea III se completează bifând, după caz, caseta corespunzătoare:

  • exprimării opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale, potrivit art.34 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.

  • renunţarea la opţiunea de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale şi solicitarea aplicării sistemului de declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art.34 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf