Ghid depunere Formular 012

Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit

Cine depune declaratia?

Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunţarea la această opţiune.

Cand si unde se depune declaratia?

Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunţă la opţiunea de aplicare a acestui sistem.

Contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie 2014, au optat pentru anul fiscal modificat, depun la organul fiscal competent formularul 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit", în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.

Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.

Cum se depune declaratia?

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute:

  • un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată,
  • un exemplar se păstrează de către contribuabil.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf