Ghid depunere Formular 011

Declaraţie de īnregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli īn domeniul sănătăţii

Cine depunde declaratia?

- deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române;

- reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Unde se depunde declaratia?

- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau se trimite prin poştă, cu scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Cum se depune declaratia?

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularului (011) „Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”

Denumire: (011) Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

1. Cod MFP: 14.13.01.10.11/m

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

4. U.M.: set (o filă)

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: de către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora la înregistrarea fiscală ca plătitori ai contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

7. Se întocmeşte:

- în două exemplare;

- de către contribuabil.

8. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf